Working with EU documents - COM (2021) 93

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o jačanju primjene načela jednakih plaća muškaraca i žena za jednak rad ili rad jednake vrijednosti putem transparentnosti plaća i provedbenih mehanizama
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Human Rights
Gender Equality
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2020. - Inicijativa Obvezujuće mjere za transparentnost plaća