Working with EU documents - COM (2021) 101

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Unija ravnopravnosti: Strategija o pravima osoba s invaliditetom za razdoblje 2021.–2030.
Document Type
Communication
Policy Area
Employment and Social Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2021. - Inicijativa Strategija o pravima osoba s invaliditetom