Working with EU documents - COM (2021) 109

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o primjeni Uredbe (EZ) br. 850/2004 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date