Working with EU documents - COM (2021) 111

EU Document Reference
Document Title
Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2021/92 u pogledu određenih ribolovnih mogućnosti za 2021. u vodama Unije i vodama izvan Unije
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date