Working with EU documents - COM (2021) 119

EU Document Reference
Document Title
Preporuka za odluku Vijeća o odobravanju otvaranja pregovora o izmjeni Međunarodnog sporazuma o kakau iz 2010.
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
International Trade
Delivery Date