Working with EU documents - COM (2021) 123

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu na temelju članka 294. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije o stajalištu Vijeća o donošenju Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o borbi protiv širenja terorističkih sadržaja na internetu
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date