Working with EU documents - COM (2021) 127

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji na 103. sjednici Odbora za pomorsku sigurnost i 76. sjednici Odbora za zaštitu morskog okoliša, o donošenju izmjena Međunarodne konvencije o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca, Međunarodnog kodeksa o poboljšanom programu inspekcija tijekom pregleda brodova za rasuti teret i tankera za ulje, Međunarodnog kodeksa o sustavima za zaštitu od požara i Međunarodne konvencije o nadzoru štetnih sustava protiv obrastanja na brodovima
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Transport and Tourism
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date