Working with EU documents - COM (2021) 174

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije na desetom zasjedanju Konferencije stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u pogledu prijedloga izmjena Dodatka A
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date