Working with EU documents - COM (2021) 183

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Vijeća za trgovinske aspekte prava intelektualnog vlasništva Svjetske trgovinske organizacije
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Constitutional and Legal Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date