Working with EU documents - COM (2021) 167

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2020/1344 o odobravanju na temelju Uredbe (EU) 2020/672 privremene potpore Republici Cipru radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji nakon izbijanja bolesti COVID-19
Document Type
Proposal for an Implementing Act
Policy Area
Employment and Social Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)