Working with EU documents - COM (2021) 178

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti na 13. sjednici Odbora tehničkih stručnjaka Međuvladine organizacije za međunarodni željeznički prijevoz (OTIF) u pogledu donošenja izmjena UTP-a za lokomotive i putnička željeznička vozila, UTP-a za željeznička vozila – teretni vagoni, UTP-a za pristupačnost željezničkog sustava osobama s invaliditetom i osobama s ograničenom pokretljivošću, donošenja UTP-a primjenjivog na provjere sastava vlaka i kompatibilnosti pruga i UTP-a primjenjivog na podsustav infrastrukture, nadogradnje upućivanja na tehničke dokumente TSI-ja za TAF navedene u Dodatku I. UTP-u za TAF i revizije ATMF-a u pogledu subjekata nadležnih za održavanje (ECM)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Transport and Tourism
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date