Working with EU documents - COM (2021) 534

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša Baltičkog mora („Helsinška konvencija”) o donošenju Preporuke za izmjenu Dijela II. Priloga III. Konvenciji
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date