Working with EU documents - COM (2021) 536

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive (EU) 2017/1371 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2017. o suzbijanju prijevara počinjenih protiv financijskih interesa Unije kaznenopravnim sredstvima
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date