Working with EU documents - COM (2021) 537

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Međunarodnog vijeća za šećer u pogledu izmjene Međunarodnog sporazuma o šećeru iz 1992.
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date