Working with EU documents - COM (2021) 560

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Strateški plan uvođenja skupa dodatnih mjera za potporu brzom uvođenju infrastrukture za alternativna goriva
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2021. - EUROPSKI ZELENI PLAN – Paket za cilj od 55 %,