Working with EU documents - COM (2021) 545

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog Uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date