Working with EU documents - COM (2021) 552

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu doprinosa zrakoplovstva Unijinom cilju smanjenja emisija na razini cijeloga gospodarstva i o pravilnoj provedbi globalne tržišno utemeljene mjere
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2021. - EUROPSKI ZELENI PLAN – Paket za cilj od 55 %,