Working with EU documents - COM (2021) 567

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u pogledu obavješćivanja o neutralizaciji s obzirom na globalnu tržišno utemeljenu mjeru za operatere zrakoplova sa sjedištem u Uniji
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
Revizija sustava EU-a za trgovanje emisijama (ETS) - Program rada EK za 2021.
Indirect procedures (towards Government)
Position of the Republic of Croatia
Work Programme for the Consideration of the Positions of the Republic of Croatia