Working with EU documents - COM (2021) 571

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke (EU) 2015/1814 u pogledu količine emisijskih jedinica koje treba staviti u rezervu za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije do 2030.

Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2021. - EUROPSKI ZELENI PLAN – Paket za cilj od 55 %,