Working with EU documents - COM (2021) 555

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2018/842 o obvezujućem godišnjem smanjenju emisija stakleničkih plinova u državama članicama od 2021. do 2030. kojim se doprinosi mjerama u području klime za ispunjenje obveza u okviru Pariškog sporazuma
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline
Commission Initiative and Commission Work Programme
PREK 2021. - EUROPSKI ZELENI PLAN – Paket za cilj od 55 %,