Working with EU documents - COM (2021) 573

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija Novi europski Bauhaus: atraktivan, održiv, zajedno
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date