Working with EU documents - COM (2021) 579

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni općeg sustava carinskih povlastica i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 978/2012 Europskog parlamenta i Vijeća
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
International Trade
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Ususret budućem općem sustavu povlastica - Program rada EK za 2021.
Indirect procedures (towards Government)
Position of the Republic of Croatia
Work Programme for the Consideration of the Positions of the Republic of Croatia