Working with EU documents - COM (2021) 547

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/53/EU o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu
Document Type
Proposal for a Directive
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline