Working with EU documents - COM (2021) 599

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi i učinkovitom funkcioniranju direktive 2012/18/eu o kontroli opasnosti od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za razdoblje 2015.–2018.
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date