Working with EU documents - COM (2022) 217

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Akcijski plan za trake solidarnosti između EU-a i Ukrajine za olakšavanje izvoza ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda i bilateralne trgovine s EU-om
Document Type
Communication
Policy Area
Transport and Tourism
Delivery Date