Working with EU documents - COM (2022) 240

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Štednja energije u EU-u
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date