Working with EU documents - JOIN (2022) 23

EU Document Reference
Document Title
Zajednička Komunikacija Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija - Vanjsko djelovanje EU-a u području energetike u svijetu koji se mijenja
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Nova strategija za međunarodni angažman u području energetike – Program rada EK za 2022.