Working with EU documents - COM (2022) 274

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije o službenom priznanju da su određeni pravni akti Unije doneseni na temelju Direktive Vijeća 89/130/EEZ, Euratom od 13. veljače 1989. o usklađivanju obračunavanja bruto nacionalnog proizvoda po tržišnim cijenama zastarjeli
Document Type
Communication
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date