Working with EU documents - COM (2022) 284

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi zajedničkog sustava praćenja i evaluacije za Europski fond za pomorstvo i ribarstvo
Document Type
Report
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Delivery Date