Working with EU documents - COM (2022) 287

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću o izvršenju financijske pomoći koja se pruža prekomorskim zemljama i područjima u skladu s Odlukom o prekomorskom pridruživanju, uključujući Grenland, i u okviru 11. europskog razvojnog fonda za 2021.
Document Type
Report
Policy Area
Regional Development
Delivery Date