Working with EU documents - COM (2023) 190

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Reforma zakonodavstva o lijekovima i mjere za suzbijanje antimikrobne otpornosti
Document Type
Communication
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date