Working with EU documents - COM (2023) 206

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog PREPORUKE VIJEĆA o poboljšanju prenošenja digitalnih vještina u obrazovanju i osposobljavanju
Document Type
Recommendation
Policy Area
Culture and Education
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Inicijativa Preporuka o čimbenicima koji omogućuju digitalno obrazovanje – Program rada Europske komisije za 2022.