Working with EU documents - COM (2023) 235

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE o sveukupnom funkcioniranju službenih kontrola provedenih u državama članicama EU-a (2021.) kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje te pravila o zdravlju i dobrobiti, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja
Document Type
Report
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date