Working with EU documents - COM (2023) 238

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, i privremenoj primjeni Protokola o izmjeni Euro-mediteranskog sporazuma o zračnom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Transport and Tourism
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date