Working with EU documents - COM (2023) 236

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o stajalištu koje u ime Europske unije treba zauzeti u okviru Konvencije o zaštiti morskog okoliša sjeveroistočnog Atlantika kad je riječ o izmjenama Odluke o razgraničenju i Preporuke o upravljanju zaštićenim morskim područjem sjevernoatlantske struje i Evlanovljeva morskog bazena (NACES)
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date