Working with EU documents - COM (2023) 162

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA 30 godina jedinstvenog tržišta
Document Type
Communication
Policy Area
Internal Market and Consumer Protection
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Inicijativa 30 godina jedinstvenog tržišta – Program rada EK za 2023.