Working with EU documents - COM (2023) 248

EU Document Reference
Document Title
IZVJEŠĆE KOMISIJE o prikupljanju određenih podataka koji se odnose na račune za plaćanje iz država članica kako je propisano člankom 27. Direktive 2014/92/EU Europskog parlamenta i Vijeća o usporedivosti naknada povezanih s računima za plaćanje, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu računima za plaćanje s osnovnim uslugama
Document Type
Report
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date