Working with EU documents - COM (2023) 306

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o revidiranom okviru za praćenje kružnog gospodarstva
Document Type
Communication
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date