Working with EU documents - COM (2023) 207

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU Povećanjem broja stručnjaka za kibersigurnost do veće konkurentnosti, rasta i otpornosti Unije („Akademija za vještine u području kibersigurnosti”)
Document Type
Communication
Policy Area
Industry, Research and Energy
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Inicijativa Akademija vještina u području kibersigurnosti – Program rada EK za 2023.