Working with EU documents - COM (2023) 256

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 s obzirom na minimalne zahtjeve u pogledu minimalnih stanki te dnevnih i tjednih razdoblja odmora u sektoru povremenog prijevoza putnika
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Transport and Tourism
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline