Working with EU documents - JOIN (2023) 12

EU Document Reference
Document Title
ZAJEDNIČKA KOMUNIKACIJA EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU I EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU o borbi protiv korupcije
Document Type
Communication
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Inicijativa Ažuriranje zakonodavnog okvira za borbu protiv korupcije – Program rada Europske komisije za 2023.