Working with EU documents - COM (2023) 307

EU Document Reference
Document Title
KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA o nalazima Odbora za praćenje usklađenosti s Aarhuškom konvencijom u predmetu ACCC/C/2015/128 koji se odnosi na državne potpore: analiza posljedica nalaza i procjena dostupnih opcija
Document Type
Communication
Policy Area
Environment, Public Health and Food Safety
Delivery Date