Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić održava sastanak sa saveznim ministrom za europske i međunarodne poslove Republike Austrije Michaelom Spindeleggerom i izaslanstvom Parlamenta Republike Austrije

dvorana Ivana Mažuranića