11.00 (Banska soba) - Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić prima u nastupni posjet veleposlanika Republike Mađarske Pétera Györkösa

Banska soba