Predsjednik Sabora Vladimir Šeks prima u nastupni posjet veleposlanika SR Njemačke Jürgena Alfreda Staksa

Banska soba