Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić nazoči h0umanitarnom koncertu "Korak u život" u organizaciji Rotary Kluba Zagreb

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, Zagreb