Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić sudjeluje na svečanoj akademiji povodom 20. obljetnice donošenja Ustava Republike Hrvatske i 60. obljetnice potpisivanja Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i međunarodnog Dana ljudskih prava

Sabornica

- pozdravno obraćanje predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića

- obraćanje potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa

- obraćanje predsjednice Ustavnog suda RH Jasne Omejec

- obraćanje suca Ustavnog suda RH Marija Jelušića

- obraćanje suca Ustavnog suda RH Davora Krapca