Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem prisustvuje skupu u prigodi Međunarodnog dana žena u organizaciji Ureda Predsjednika RH i Predstavništva UN-a u Hrvatskoj, a u okviru kampanje Glavnog tajnika UN-a te s ciljem iniciranja Mreže muških lidera u borbi protiv nasilja nad ženama u Republici Hrvatskoj (obraćanje predsjednika Hrvatskoga sabora Borisa Šprema)

Ured predsjednika RH