Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem prima u nastupni posjet veleposlanicu Talijanske Republike Emmanuelu d'Alessandro

Banska soba