Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem prima u nastupni posjet veleposlanicu Helenske Republike Ourania Arvaniti

Banska soba